Família ORCHIDACEAE
Gènere Ophrys

 

Nom: Ophrys tenthredinifera Willd.

Imatge al camp / Flor 1 / Flor 2
Nom comú en Català : Mosques vermelles
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Boscos aclarits
Endèmica: No. Present al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Geòfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta orquídia té els sèpals de color rosat que contrasta amb el label exterior de color groc i de forma trapezoïdal, aquest label està escotat, i al escot té una petita protuberància que s'alça.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: