Família ORCHIDACEAE
Gènere Orchis

 

Nom: Orchis longicornu Poiret

Imatge al camp / Flor I / Flor II / Detall
Nom comú en Català : Abellera banyuda
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me
Hàbitat: Garrigues i boscos aclarits
Endèmica: No. Present al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Geòfit
Característiques per reconeixer-la: Orquídia inconfusible per les seves flors que combinen colors purpuri dels lòbuls laterals del label amb el rosat blanquinós de la resta de la flors, a més estan provistes d'un esperó lleugerament corbat cap a munt. Els colors de les flors són molt variables d'un individu a l'altre, alguns poden ser completament blancs, d'altres d'un rosa vinós. L'espiga de flors és allargada i bastant laxa. Les fulles són allargades, una mica estretes i en roseta bassal. Viu a les clarianes de les garrigues. Floreix pel febrer i març.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: