Família GRAMINEAE
Gènere Parapholis

 

Nom: Parapholis pycnantha (Hackel) C.E. Hubbard

Detall
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Maresmes. Sòls poc o molt salins.
Endèmica: No
Categoria IUCN: DD
Forma vital:Teròfit.
Característiques per reconeixer-la: Gramínia dels herbassars propis de sòls salins i humits, Forma una llarga espiga amb les espiguetes molt aplicades a l'eix, de forma que sembla una mena de canonet molt prim i rígid, només una mica corbat. Parapholis incurva, que és molt més freqüent, sempre té l'espiga molt corbada i fins i tot caragolada. Floreix al final de la primavera i principi d'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: