Família GRAMINEAE
Gènere Paspalum

 

Nom: Paspalum paspalodes (Michx) Schribner =(Paspalum distichum L.)

Detall / Imatge al camp
Nom comú en Català : Gram d'aigua
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei
Hàbitat: Corrents d'aigua, llocs humits, siquies, vores de carreteres...
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Geòfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta gramínia colonitza els fons dels torrents i, de vegades els marges de camins a llocs humits, formant extenses gespes monoespecífiques, això és perquè forma nombrosos estolons que s'estenen pel terra. Quan floreix es fàcil de reconèixer perquè fa dues espigues a la part superior que prenen una forma semblant a la lletra V. Però una de les dues espigues està aixecada a sobre d'un curt peduncle i l'altre no. Totes dues estàn cobertes per petites espiguetes aplicades a l'eix. A les illes també podem trobar Paspalum vaginatum, que és molt semblant però molt més rar (cal diferenciar-lo amb una clau de classificació), i Paspalum dilatatum que té les espigues escampades a la part superior de les tiges. Floreix a l'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: