Família GRAMINEAE
Gènere Phalaris

 

Nom: Phalaris minor Retz.

Detall gluma
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Erms molt pasturats. Llocs ruderalitzats.
Endèmica: No
Categoria IUCN: LC
Forma vital:Teròfit.
Característiques per reconeixer-la: Dintre del gènere Phalaris aquesta és una de les espècies més petites. La inflorescència, com sempre és compacta i es troba a la part de dalt de tiges erectes. Un caràcter que permet reconèixer a aquesta espècie és que la beina de la fulla superior està inflada i a prop de la inflorescència. Phalaris canariensis és semblant, la diferenciarem per caràcters florals (Ph. minor té una carena dentada i Ph. canariensis no). Floreix a la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: