Família OLEACEAE
Gènere Phillyrea

 

Nom: Phillyrea angustifolia L.

 


Imatge al camp 1 / Imatge al camp 2
Nom comú en Català : Aladern de fulla estreta. Fràngula. Vern menut
Nom comú en Castellà: Labiérnago blanco. Olivillo. Picadera
Distribució per illes: Ma Me Ei Ca Dr
Hàbitat: Garrigues, bardisses i pinars
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust petit, molt ramificat amb les fulles molt estretes i allargades amb forma de punta de llança, les fulles són escleròfiles i tenen el marge sencer. No és gens fàcil de diferenciar-la d'altres espècies del gènere (que tan mateix no està ben conegut a les Balears). Es diferencia de Ph. latifolia perquè aquesta té les fulles amb marges dentats i la base una mica amb forma de cor; i de Ph. media perquè aquesta té les fulles, malgrat siguin lanceolades, més grans i amples amb alguns dents al marge, tota la planta és en general més gran.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: