Família PLANTAGINACEAE
Gènere Plantago

 

Nom: Plantago crassifolia Forsk.

Inflorescència / Imatge al camp
Nom comú en Català : Plantatge marí
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Zones costaneres amb sòls salins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital:Hemicriptòfit
Característiques per reconeixer-la: Plantago crassifolia viu als marges dels salobrars, com és una planta rizomatosa, o sigui que té una xarxa de tiges subterrànies horitzontals, forma una mena de gespes bastant denses. Té les fulles linears, carnoses i semicilíndriques, de vegades amb algunes dents al marge. De vegades es pot confondre amb individus de Plantago coronopus perennes, però aquests tenen les fulles clarament dentades.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: