Família POLYGONACEAE
Gènere Polygonum

 

Nom: Polygonum maritimum L.

Detall / Flor / Imatge al camp
Nom comú en Català : Passacamins marí
Nom comú en Castellà: Corregüela marina
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Sistemes dunars
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: