Família GRAMINEAE
Gènere Polypogon

 

Nom: Polypogon maritimus L.

Detall
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Sòls humits, sovint aprop de zones humides
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Petita gramínia que viu a prop dels salobrars, de les basses i als sòls humits en general. Té una panícula compacte, de tacte sedós; sovint la trobarem amb colors vermellosos i fins i tot púrpura, formant pradells bastant densos. L'altra espècie del mateix gènere, Polypogon monspeliensis, viu també a llocs humits però és molt més gran amb una panícula que normalment supera els 10 cm, P.maritimus rarament té panícules tan grans.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: