Família GRAMINEAE
Gènere Polypogon

 

Nom: Polypogon monspeliensis (L.) Desf.


Nom comú en Català : Pelosa. Cua de rata.
Nom comú en Castellà: Cola de zorra.
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Herbassars, camps i camins aprop del litoral
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta gramínia forma una inflorescència compacta i allargada amb un aspecte i tacte sedós. Les fulles són planes, i tota la planta s'aixeca erecte normalment amb varis individus junts. Es diferencia de les altres espècies del gènere perquè és molt més gran, pot arribar a prop d'un metre d'alçada. Es diferencia dels moixos (Lagurus ovatus) per la dimensió i perquè aquest té la inflorescència curta i ovalada. Viu a prop de zones humides i torrents. Floreix a la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: