Família FAGACEAE
Gènere Quercus

 

Nom: Quercus coccifera L.

En flor
Nom comú en Català : Coscoll. Alzina ravell. Garric
Nom comú en Castellà: Coscoja
Distribució per illes: Ma Ei
Hàbitat: Garrigues i màquies
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit (Macrofaneròfit)
Característiques per reconeixer-la: El coscoll és un arbust molt ramificat cobert de fulles bastant dures i amb el marges punxents. El reconeixerem de les alzines, no tant per les espines de les fulles, sinó perquè el revers és de color verd, mentre que a l'alzina és de color gris per mor de la pilositat que cobreix aquesta part de la fulla. A més els eglans també tenen una cúpula amb escates espinescent, cosa que l'alzina no té.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: