Família CHENOPODIACEAE
Gènere Sarcocornia

 

Nom: Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott

Imatge al camp / Imatge al camp 2
Nom comú en Català : Cirialera. Cirialera comuna. Solsona. Herba salada. Pollet. Grossa. Sosa grossa
Nom comú en Castellà: Sosa alacranera.. Alacranera. Hierba de cristal. Hierba del jabón. Almajo salado. Salicor duro. Sapillo. Sapina. Sosa de las salinas
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo ca
Hàbitat: Saladars abundants en aigua
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust molt ramificat propi del sòls salins, tant als salobrars com a la costa rocosa. Es caracteritza perquè les tiges joves són carnoses i estan articulades en nusos i entrenusos, aquestes tiges són verdes o prenen coloracions vermelloses. Per la seva banda les fulles estan reduïdes a petites escates poc visibles. Les flors s'agrupen per tres a cada banda dels nusos de les branques fèrtils, que són les més superiors i per tant sobresurten per damunt del perfil general de la planta. Aquestes flors són molt petites i pocs aparents, de fet ocupen, cada una de elles, una cavitat de les tiges. Aquesta espècie es confon amb Arthrocnemum macrostachys, que té una morfologia extremadament semblant i que viu als mateixos ambients; aquesta espècie forma les branques fèrtils sense que sobresurtin per sobre del perfil general de la planta. Sarcocornia perennis també poc provocar confusions, aquesta espècie es diferència per formar rames postrades que arrelen en terra, mentre que Ar. fruticosa no arrela a les rames que toquen el terra. Floreix al final de la primavera, fins la tardor.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: