Família CARYOPHYLLACEAE
Gènere Silene

 

Nom: Silene cambessedesii Boiss. & Reut.

Imatge al camp 1 / Imatge al camp 2 / Flor
Nom comú en Català : Molinet
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ei Fo
Hàbitat: Arenals marítims. Dunes
Endèmica: Si. Ibèric. Present al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Des del principi de la primavera podem trobar-nos a les platges de les Pitiüses una planta herbàcia baixa amb unes grans flors roses de cinc pètals bilobulats i un calze llarg i estret, es tracta de Silene cambessedesii; també és característic que té les fulles oposades, la tija i fulles amb coloracions vermelloses, i tota ella està coberta de pèls glandulosos que l'hi donen un tacte viscós. No es pot confondre amb cap altre espècie de les Illes (pertany al grup de Silene littorea pròpia de les costes del mediterrani occidental), Silene pseudoatocion té unes flors que l'hi recorden però viu a garrigues (a Balears només coneguda de les muntanyes d'Artà) i per tant a un hàbitat ben diferent.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: