Família CARYOPHYLLACEAE
Gènere Silene

 

Nom: Silene pseudoatocion Desf.

Flor / Imatge al camp
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Voreres dels camps i als llits dels torrents
Endèmica: No
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta Silene només s'ha trobat a les muntanyes d'Artà de l'illa de Mallorca (no és però un endemisme, donat que també viu a altres indrets del mediterrani occidental). Es reconeix perquè té un calze molt allargat i estret, que pren colors vermellosos; els pètals són de color púrpura. L'única espècie semblant és Silene cambessedesii, però aquesta té els pètals bilobats, a més viu a les platges de les Pitiüses i per tant no coincideix ni geogràfica ni ecològicament.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: