Família CARYOPHYLLACEAE
Gènere Stellaria

 

Nom: Stellaria media (L.) Vill.

Detall / Flor
Nom comú en Català : Morró
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me
Hàbitat: Comunitats anuals nitròfiles, llocs naturalitzats.
Endèmica: No
Categoria IUCN:
Forma vital: Teròfit.
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: