Família CARYOPHYLLACEAE
Gènere Stellaria

 

Nom: Stellaria pallida (Dumort.) Piré


Nom comú en Català : Morró.
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei (Fo)
Hàbitat: Sòls arenosos o poc estables. Vores de camins. Terrenys ruderalitzats.
Endèmica: No
Categoria IUCN: LC
Forma vital:Teròfit.
Característiques per reconeixer-la: Herba dels herbassars, sovint viu a llocs alterats. Té fulles sense pels, d'un verd molt "fresc". Les fulles són ovades i peciolades. Les flors no tenen pètals, a diferència que a Stellaria media. La classificació d'aquesta, com la de la majoria de les espècies de cariofilàcies de petita mida, sempre mereix una comprovació amb claus de classificació.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: