Família LEGUMINOSAE
Gènere Teline

 

Nom: Teline linifolia (L.) Webb = (Genista linifolia L.)

Fruit
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: Escoba. Retama fina. Romero retama.
Distribució per illes: Me
Hàbitat: Garrigues sobre sòls silícics
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust alt, que pot arribar a més de dos metres d'alçada, les branques superior estan cobertes per fulles trifoliolades que neixen directament de les tiges, sense pecíol; els folíols són quasi lineals amb el marge revolut i de color verd cendrós. Forma les flors a la part de dalt de les branques en una inflorescència compacta. Els llegums són curts i estan coberts de pèls. Viu a garrigues denses juntament amb Erica arborea i Erica scoparia, tots ells arbusts de sòls sense carbonats. Fins ara només se l'ha trobada a Menorca.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: