Família LABIATAE
Gènere Teucrium

 

Nom: Teucrium cossonii D. Wood subsp. cossonii

Flor / Imatge al camp
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Ca
Hàbitat: Penyals
Endèmica:
Categoria IUCN: LC
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust que viu a les escletxes de les parets rocoses de la muntanya mallorquina. Les tiges i fulles tenen una coloració grisosa, les fulles són allargades, quasi lineals, sovint amb unes petites dents a la part superior. Les flors s'agrupen en uns glomèruls a la part superior de les tiges i són de color purpuri. Té una clara semblança amb Teucrium capitatum, doncs tots dos pertanyen al grup de Teucrium polium. El reconeixerem per la major dimensió de totes les seves parts i perquè viu penjada de les escletxes en lloc d'estar entremig de la garriga. A les Pitiüses viu una subspècie pròpia subsp. punicum, que pot formar part de les comunitats arbustives litorals. Floreix al juny.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: