Família LABIATAE
Gènere Teucrium

 

Nom: Teucrium dunense Sennen

Detall flor / Imatge al camp / Flors
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Arenals litorals
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: