Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis Thell.

Família UMBELLIFERAE
Gènere Torilis  
Nom: Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis Thell.


Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei
Hàbitat: Marges de boscos. Vores de camins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta és una umbel·lífera que sol trobar-se a llocs humits, sovint al marge de canals i torrents. Te les fulles bastant dividides com la majoria de les espècies de la família. Les umbel·les tenen flors blanques, no gaire grans i es troben a sobre d'un peduncle bastant llarg. Els fruits estan plens d'agullons o tubercles al seu voltant. Floreix al final de la primavera fins l'estiu. A llocs menys humits es pot trobar la subspècie purpurea, amb menys flors i aquestes de color vermellós. Torilis japonica es diferencia de T. arvensis perquè té umbel·les amb bràctees a la seva base. Floreix quasi a l'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dep. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07071 Palma de Mallorca. (Spain).
Amb el patrocini de Caja de Ahorros del Mediterráneo i Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.