Família GRAMINEAE
Gènere Vulpia

 

Nom: Vulpia membranacea (L.) Dumort. subsp. fasciculata (Forsk.) O.Bolòs, R.M.Masalles et J.Vigo

Detall espigueta
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Sòls arenosos, sobretot prop de la costa.
Endèmica: No.
Categoria IUCN: LC
Forma vital:Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Espècie que viu a les platges i sistemes dunars. Freqüentment pren coloracions vermelloses. La reconeixerem per les seves llargues arestes, doncs la major part de les gramínies psamòfiles no les tenen. Floreix al final de la primavera i principi d'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: