Què és?

Què és l'Herbari Virtual?

Ús de les imatges

Recerca de les espècies incloses a l'Herbari Virtual

Clau de Classificació

Fitxa de cada espècie i abreviatures

Referències bibliogràfiques

Capparis spinosa

 

Què és l'Herbari Virtual?

L'Herbari Virtual recull imatges de les plantes que són presents a les Illes Balears, la major part correspon a plantes autòctones, però també hem introduït algunes espècies conreades i de jardins. L'Herbari Virtual és una eina inicialment pensada per els estudiants de Biologia de la nostra Universitat, però que serà útil per qualsevol persona interessada per la Botànica. Neix, doncs, com un instrument pedagògic sense renunciar a que també tingui un ús de caire científic.

 

Ús de les imatges

Els usuaris poden fer un ús privat de les imatges, amb la possibilitat de gravar-les i imprimir-les, només demanem que se citi el seu origen. Queda exclòs qualsevol ús comercial o electrònic a altres pàgines web, sense el permís explícit del Laboratori de Botànica de la UIB. Podreu trobar dos tipus d'imatges, unes s'han escanejat directament de material fresc, altres s'han obtingut a partir del banc de diapositives dels autors. S'ha utilitzat una mida d'imatge que permet reconèixer el principals caràcters morfològics de les plantes, malgrat que aquesta mida superi la dels monitors de la major part dels ordinadors, la mida de les imatges és pot reduir amb un programa de tractament d'imatges (Ex. Photoshop).

 

Recerca de les espècies incloses a l'Herbari Virtual

L'usuari pot cercar les imatges de tres maneres: utilitzant el cercador (introduint el nom científic d'una família, d'un gènere o d'una espècie); utilitzant la secció alfabètica (Nom Científic i Popular), on estan ordenats alfabèticament tots el tàxons presents a l'Herbari; o utilitzant la recerca taxonòmica on s'ha d'entrar per la família de l'espècie que ens interessa.

 

Clau de Classificació

Hem introduït també una Clau de Classificació elaborada al nostre laboratori que permet determinar, fins el nivell de família, les plantes silvestres que viuen a Balears. És una eina pedagògica útil per iniciar-se en la Botànica, que utilitzem a les pràctiques de primer curs de Biologia.

 

Fitxa de cada espècie i abreviatures

  Cada espècie ve acompanyada d'una breu informació escrita agrupada en els següents ítems:

  1. Nom científic: utilitzem el nom científic de l'espècie seguint el criteri de Flora Iberica en general, de la Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) per els endemismes, i de Aproximació al Catàleg de la Flora de Balears (LLORENS, et al., 1997).
  2. Noms catalans i noms castellans: hem recollit els principals noms de les plantes que apareixen a la bibliografia, donant preferència als noms populars catalans que s'empren a les Illes Balears.
  3. Distribució: anotem la distribució coneguda a les Balears, utilitzant les abreviatures següents: Ma (Mallorca), Me (Menorca), Ei (Eivissa), Fo (Formentera), Ca (Cabrera) i Dr (Dragonera).
  4. Hàbitat: una breu descripció de l'hàbitat més comú que ocupa l'espècie, malgrat que sempre hi ha la possibilitat que aparegui a altres hàbitats de forma esporàdica.
  5. Endemisme: s'especifica si la planta és o no endèmica. Hem inclòs, com endèmiques, fent-ho notar, les espècies tirrèniques, que es troben a Balears i altres illes de la Mediterrània occidental, i les ibèriques, que es troben a balears i al sud de la pennínsula ibèrica.
  6. Protecció legal: indiquem si la espècie està protegida per algun tipus de legislació autonòmica, nacional o internacional, seguint a Documents Tècnics de Conservació del Govern Balear (M. MUS, 1993).
  7. Categoria UICN: s'indica amb abreviatures el grau d'amenaça segons la categoria de la Unió Internacional de Conservació de la Natura, UICN: NE (no avaluat), DD (dades insuficients), LC (poc preocupant), NT (quasi amenaçat), VU (vulnerable), EN (en perill), CR (en perill crític), RE (extingida a nivell regional), EW (extingida en estat silvestre) i EX (extingida) seguint el criteri de Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) i Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears (SAEZ & ROSSELLÓ 2001).
  8. Forma vital: correspon a la forma vital de Raunkier seguint el criteri que apareix a la Flora Manual dels Països Catalans (BOLOS, et al., 1990).
  9. Característiques: exposam una breu descripció dels caràcters morfològics i ecològics que permeten diferenciar l'espècie en qüestió d'altres tàxons.

 

   

Referències bibliogràfiques.

- ALOMAR, G. MUS, M. ROSSELLÓ, J. A. 1997. Flora Endèmica de les Balears. Ed. Consell Insular de Mallorca. FODESMA. Palma de Mallorca.

- BOADA, M. ROMANILLOS, T. 1999. Les plates tòxiques de Catalunya. Ed. Pòrtic. Esplugues de Llobregat. Barcelona.

- BOLÒS, O. VIGO, J. 1993. Flora Manual dels Països Catalans. Ed.Pòrtic s.a. Barcelona.

- BOLÒS, O. VIGO, J. 1995. Flora dels Països Catalans. Ed. Barcino. Barcelona.

- BONAFÈ BARCELÓ,F. 1997. Flora de Mallorca. (4 vol.). Ed. Moll. Palma de Mallorca.

- BONNER, A. 1994. Plantes de les Balears. Ed. Moll. Palma de Mallorca

- CAO BARREDO, M. 1996. Les flors de Menorca. GOB Menorca.

- CASTROVIEJO, S. i altres (eds). 1986-2000. Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (tots els vol.). Ed. Real Jardín Botánico-C.S.I.C. Madrid.

- CLIMENT i GINER, D. 1992. Les Nostres Plantes (Una aproximació multidisciplinar al món vegetal de les nostres terres). Ed.Amalgama. Alacant.

- GALÁN, P. i altres. 1998. Árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ed. Jaguar.

- LAUNERT, E. 1980. Guía de las Plantas Medicinales y Comestibles de España y de Europa. Ed. Omega, S.A. Barcelona.

- LOPEZ GONZALEZ, G. 1982. La Guía INCAFO de los Árboles y Arbustos de la Peninsula Ibérica. INCAFO. Madrid.

- MUS; M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15 19 i 20. Servei de Conservació de la Naruralesa. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern Balear. Palma de Mallorca.

- PLA, V.; SASTRE, M. i LLORENS, Ll. 1992. Aproximació al catàleg de la flora vascular de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears. Jardí Botànic de Sóller. Palma de Mallorca

- POLUNIN, O. 1977. Guia de campo de las flores de Europa. Ed. Omega. Barcelona.

- RITA, J. CARULLA, J. 1996. Arbres i arbusts de les Balears. Ed. Ferran Sintes. Palma de Mallorca.

- ROSSELLÓ, J. A. & SÁEZ, LL. 2001. Collectanea Botanica. Ed. Institut Botànic - Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona. Barcelona

- SÁEZ, LL. & ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Servei de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Palma de Mallorca.

- VICENS, G. BONET, B. 2000. La flora de la Serra de Tramuntana. Palma de Mallorca.

 

 

Estarem molt agraïts si ens feu arribar els vostres suggeriments o l'avís si trobeu qualque errada, que tot pot passar.

 


Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: