Universitat de les Illes Balears - Department d'Economia Aplicada

Catalina M. Torres Figuerola


Contacte


Tel: 971 17 13 81

Fax: 971 17 23 89

Email: cati.torres@uib.es

Despatx: DB-256

Edifici: Gaspar Melchor de Jovellanos

Àrees d'especialització: Economia ambiental, Valoració econòmica del medi ambient

Tutories: Dimecres 12-13h i 17-18h