Universitat de les Illes Balears - Departament d'Economia Aplicada

Pep I. Aguiló Fuster


Contacte


Tel: 971 173 311

Fax: 971 172 389

Email: contactar

Despatx: DB 234

Edifici: Gaspar Melchor de Jovellanos

Àrees d'especialització: Economia Aplicada

Tutories: contactar