EQUIP INVESTIGADOR

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

 • Dra. Silvia Oliver Grau (Titular d'Escola Universitària)
 • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Titular d'Universitat)
 • Dr. Antoni Ignasi Alomar Canyelles (Professor Associat)
 • Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch
 • Sr. Miquel Gomila Garcies (Ajudant)
 • Sra. Caterina Canyelles Marquès
 • Sra. Caterina Cardona Cànaves
 • Sra. Beatriu Defior Barcons
 • Sra. Catalina Eva Ferrer Martorell
 • Sr. Bartomeu Font Sbert
 • Sr. Antoni Frau Ferriol
 • Sra. Elisabet Gayà Duran
 • Sr. Alejandro Guardiola Selfa
 • Sr. Joan González Sastre
 • Sra. Francesca Llobera Morro
 • Sra. Marta Maimó Pérez
 • Sr. Gabriel Martí Serra
 • Sr. Martí Antoni Martorell Fiol
 • Sra. Maria de la Llibertat Mestre Ramos
 • Sra. Maria F. Marimon Frau
 • Sra. Lluïsa Pizà Segura
 • Sr. Aleix Pizà Sureda
 • Sr. Tomàs Pomar Amer
 • Sra. Laia Ramis Escanelles
 • Sra. Magdalena Rayó Miquel
 • Sr. Sebastià Riutort Isern
 • Sra. Maria Ruiz Salom
 • Sr. Josep Salmeron Guerrero
 • Sr. Joan Albert Villaverde Vidal
© 2014, Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears. Pàgines creades per Miquel Gomila Garcies