El català a la selectivitat, 2015

Dades d'altres anys:

Evolució de l'ús del català a la selectivitat

Increments interanuals

(Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es recolliren dades. La dada que consta en el gràfic és la que tendria si el creixement hagués estat regular)

Ús del català a la selectivitat per zones

Evolució de l'ús del català a la selectivitat per zones

Percentatge d'alumnes segons el nombre d'exàmens que fan en català

a = 0 exàmens
b = 0-25% d'exàmens
c = 25-49% d'exàmens
d = 50-74% d'exàmens
e = 75-99% d'exàmens
f = 100% d'exàmens

Ús del català a la selectivitat segons els municipis (%). 2015

 
Els municipis sense color no han tengut alumnes a la prova
40-49  
50-59  
60-69  
70-79  
80-89  
90-100  
Sant Lluís Es Castell
Campos Felanitx Ses Salines Santanyí
 
Els municipis sense color no han tengut alumnes a la prova
40-49  
50-59  
60-69  
70-79  
80-89  
90-100