Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

presentació

El grup Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC) neix amb l’objectiu d’estudiar textos literaris des d’una perspectiva teòrica i comparatista. Parteix de l’estudi del sistema literari català, però s’interessa també pels contactes interliteraris, per la interculturalitat i per la traducció. L’equip de recerca és integrat per investigadors de les àrees de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Literatura Catalana, Filologia Gallega i Portuguesa i Filologia Francesa. La seva tasca es porta a terme principalment des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

La principal línia de recerca de LiCETC és la producció literària experimental, amb atenció a la interacció entre disciplines artístiques en la literatura contemporània. En aquest camp el grup ha organitzat diversos congressos, seminaris i cicles de conferències.

El grup ha desenvolupat i desenvolupa els següents projectes d'investigació competitius:

2016-2018. Nous subjectes  en la creació catalana contemporània: espais d'enunciació i espais de recepció en les poètiques liminars (Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2015-65110-P). Objectiu: estudiar l'emergència de nous subjectes en la creació catalana (fonamentalment literària, però també plàstico-textual i audiovisual) dels anys setanta fins a l'actualitat, amb especial atenció a les pràctiques experimentals.

2013-2015. La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2012-34722). Objectiu: estudiar les poètiques experimentals sorgides en àmbit català a partir de 1970 des del punt de vista de la seva mobilitat en el camp cultural, amb èmfasi en la dinamicitat social (canonicitat, consum, recepció, presència en l'esfera pública), la retòrica (genericitat, redefinició del subjecte líric) i els aspectes relacionals (contacte interartístic, interdisciplinar, interliterari) i amb un plantejament metodològic aglutinant, que utilitza elements de la teoria del camp cultural de Pierre Bourdieu, els estudis de recepció, els estudis culturals i les noves teories sobre la lírica, el projecte pren com a base autors que tenen en comú una pràctica textual investigadora.

2010-2012. La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural (MCI, FFI2009-07086). Objectiu: anàlisi de la poesia experimental no tan sols a partir dels aspectes formals (visualitat, no linealitat, jocs amb el codi i amb el suport), sinó també com a producte cultural en la intersecció de discursos sobre el gènere, el concepte d’autor, les funcions de la literatura i de la crítica i la reconstrucció del sistema literari català; estudi dels fenòmens de contacte de la poesia experimental catalana amb altres literatures i formes artístiques; recuperació i edició d’un corpus de textos inèdits o d’accés restringit; relectura dels textos en el context cultural català i interliterari.

2007-2009. Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana (1970-1985): anàlisi i estudi contextual (MEC, HUM 2006-06108). Objectius: estudi del textualisme i, específicament, de la narrativa experimental catalana dels anys setanta i vuitanta; anàlisi del marc historicocultural del textualisme i l’experimentació: l’àmbit de la contracultura, les iniciatives culturals (editorials, col·leccions, revistes) nascudes al marge dels canals comercials d’edició, el sorgiment de col·lectius teòrics i la seva pròpia producció crítica.

darreres activitats

 

Informació

Contactau

©2007 Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius. Pàgines creades per Josep Antoni Reynés