Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

equip investigador

Margalida Pons

Perfil docent

 

● Professora titular del Departament de Filologia Catalana i lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (des de maig de 2002).

● Professora convidada al Department of Hispanic Studies, Brown University, Providence, EUA. Curs 2008-2009, semestre de primavera (gener-maig 2009).

● Professora convidada al Department of Iberian and Latin American Cultures, Stanford University, EUA. Curs 2011-2012 (setembre-desembre 2011).

● Vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB i cap d'estudis de Llengua i Literatura Catalanes (des de març de 2012).

● Assignatures impartides: DOCTORAT: «La novel·la experimental catalana i els seus referents teòrics», «Teoria de la Lectura».  LLICENCIATURA:  «Teoria de la literatura»  (troncal),  «Literatura

comparada» (optativa), «Literatura catalana del segle XX I» (troncal). DIPLOMATURA (ESTUDIS DE MESTRE): «Llengua i literatura catalana i la seva didàctica ii» (obligatòria). MÀSTER: «L'adaptació d'obres literàries a altres mitjans», «Oralitat i escriptura en la teoria de la literatura i la literatura comparada». GRAU: «Teoria de la Literatura» i «Literatura Comparada» (obligatòries). EN UNIVERSITATS ESTRANGERES: «Catalan Language and Culture ii» (optativa per a alumnes graduats impartida a Indiana University conjuntament amb el professor Llorenç Comajoan).

 

Formació acadèmica

 

Master of Arts in Comparative Literature. Indiana University, Bloomington, EUA (1996).

Master of Arts in Spanish Literature. Indiana University, Bloomington, EUA (1996).

● Doctorat en Filologia Catalana (Literatura) amb la tesi «Els poetes insulars de postguerra». Universitat de Barcelona (1993).

● Tesi de llicenciatura «Aproximació a l’obra narrativa de Blai Bonet». Universitat de les Illes Balears (1990).

● Llicenciatura en Filologia Catalana. Universitat de les Illes Balears (1989). Premi extraordinari de final de carrera.

 

Publicacions

 

a) Llibres

 

● 2016. Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit. Palma: Edicions UIB. Col·lecció TECSED, 5. ISBN: 978-84-8384-323-9.

● (2012). Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació. Palma: Edicions UIB. ISBN: 978-84-838-4223-2.

● (2010). Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep Antoni Reynés (ed.). Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà. València: Universitat de València.

● (2010). Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep Antoni Reynés (ed.) (2010). Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000). Barcelona. Col. Miquel dels Sants Oliver núm. 36. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

● (2010). Corrents de la poesia insular del segle XX. Palma: Edicions Documenta Balear.

● (2009). Mercè Picornell i Margalida Pons (ed.). Literatura i cultura: aproximacions comparatistes. Palma: Lleonard Muntaner, Editor.

● (2009). Margalida Pons, Pere Rosselló i Josep Antoni Reynés (ed.). Escriptures contemporànies: Baltasar Porcel i la seva obra. Barcelona / Palma: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Càtedra Alcover-Moll-Villangómez i Universitat de les Illes Balears.

● (2008) (ed., conjuntament amb Karen Müller). Andreu Vidal, Obra poètica i altres escrits. Edició i notes explicatives. Pollença: Edicions del Salobre. ISBN: 978-84-936173-7-0.

● (2008) Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep Antoni Reynés (eds.). Poètiques de ruptura. Barcelona: Lleonard Muntaner, Editor.

● (2007) (ed.). Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Càtedra Alcover-Moll-Villangómez i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

● (2007) (ed.). Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Edició a cura de Margalida Pons i Maria Isabel Ripoll. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

● (2004). (Des)aïllats: narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears [amb Caterina Sureda; edició i coordinació]. Palma, Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

● (2004-2001). Antologia poètica de Blai Bonet (edició i estudi) traduïda a tres llengües: Blai Bonet, Antología poética [Madrid: Calambur, 2004. Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol i Nicolau Dols]; Le Marin absent. Gardonne: Fédérop, 2003 [Traducció al francès per Jep Gouzy]; Blai Bonet. Antoloxía poética. A Coruña: Espiral Maior, 2001 [Traducció al gallec de Xavier Rodríguez Baixeras].

● (1998). Poesia insular de postguerra. Quatre veus dels anys cinquanta. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

● (1996) (ed.). Viatge a Alemanya i altres nacions, d’Antoni M. Alcover. Barcelona: Edicions 62 (MOLC).

● (1993). Blai Bonet: maneres del color. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

b) Capítols dins llibres

 

● (2016). Margalida Pons i Josep Antoni Reynés. «Circulacions en els límits», dins Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit. Palma: Edicions UIB, 2016. 11-20. ISBN: 978-84-8384-323-9.

● (2014). Margalida Pons. «Amb les paraules, fer tremolor», estudi introductori a Blai Bonet, Poesia completa. Edició crítica de N. Dols i G. S. T. Sampol. Barcelona: Edicions de 1984.  7-51.

● (2014) «El misteri és el visible: una poètica del fragment». En: Blai Bonet. Els ulls / La mirada. Pollença: El Gall Editor. 9-41. ISBN: 978849418536.

● (2013). «La poesia experimental com a corpus inestable: els guanys de la permeabilitat». En: Montserrat Bacardí, Francesc Foguet i Enric Gallén (ed.). La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Universitat Autònoma de Barcelona. 211-224. ISBN: 9788499651699 / 9788494018732.

● (2013). «A New Kind of Popular Lyric Poetry? Collectivisation Processes in Recent Catalan Writing». En: José Igor Prieto-Arranz, Patricia Bastida-Rodríguez, Caterina Calafat-Ripoll, Marta Fernández-Morales i Cristina Suárez-Gómez (ed.). De-Centring Cultural Studies: Past, Present and Future of Popular Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 41-68. ISBN: 1443844764 / 9781443844765.

● (2012). «On Besieged Lyricism and Translucent Subjects: Experimental Catalan Poetry». En: Burghard Baltrusch i Isaac Lourido (ed.). Non-lyric Discourse in Contemporary Poetry. Munich: Martin Meidenbauer, 2012. 89-116. ISBN: 978-3-89975-289-2.

● (2012). «Lírica, deslírica i reversibilitat». En: Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació. Palma: Edicions UIB. 9-15. ISBN: 978-84-838-4223-2.

● (2012). «Metalingüística i metapoètica: la definició com a obertura, l'ocultament com a afirmació», dins Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació. Palma: Edicions UIB. 111-140. ISBN: 978-84-838-4223-2.

● (2012). «Rural, Conceptual: The Non-urban as a Significant Practice in Contemporary Catalan Culture». En: Joan Ramon Resina i William R. Viestenz (ed.). The New Ruralism. An Epistemology of Transformed Space. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert. 109-124.

● (2012). «Riba insular: de contactes, influències i models de recepció en alguns poetes dels cinquanta». En: Carles Miralles, Jordi Malé i Jordi Pujol (eds.). Actes del III Simposi Carles Riba. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 137-166.

● (2012). «Descalç a mitjanit». Pròleg a J. M. Calleja, Arxipèlag. Navarrés: Babilonia Asociación Cultural, col·lecció Pliegues de la Visión, 36. 3-9.

● (2011). «Una nova lírica popular? Processos de col·lectivització en la producció catalana recent» , dins P. Bastida, C. Calafat, M. Fernández, J. I. Prieto i C Suárez (ed.). Pasado, presente y futuro de la cultura popular: espacios y contextos. Actas del IV Congreso de la SELICUP. Palma: Edicions UIB. ISBN. 978-84-8384-197-6.

● (2011). «New Loci in Contemporary Catalan Art and Poetry: Perejaume’s Performance of/on the Rural». Thamyris Intersecting Place, Sex and Race, 24 [monogràfic Performing Poetry. Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, ed. Cornelia Gräbner i Arturo Casas]. Amsterdam, Nova York: Rodopi. 263-278.

● (2010). «Revulsió estètica i desurbanització. Territori Perejaume». En: Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà. València: Publicacions de la Universitat de València, 2010. 341-365.

● (2009).«Blai Bonet». En: Enric Bou (dir.). Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX. De la postguerra a l’actualitat. Barcelona: Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-9435-7. 515-523.

● (2008). «Del plaer a l'abjecció. Retòrica i política del cos en el discurs experimental». En: Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (eds.). Poètiques de ruptura. Palma: Lleonard Muntaner Editor. ISBN: 84-92562-11-4. 111-148.

● (2008). «"Fa segles que no sóc au": límits, reversions i diàlegs de Màrius Sampere». En: Sam Abrams i Joan-Elies Adell (eds.). L'única certesa... Primer Simposi Màrius Sampere. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-9883-035-4. 201-215.

● (2008). «El mall que desrecord amb vós», dins Andreu Vidal, Obra poètica i altres escrits. Pollença: Edicions del Salobre. ISBN: 978-84-936173-7-0. XIII- LIX.

● (2008) [Amb Mercè Picornell]. «Hipertextualidad y experimentación textual: vínculos (y rupturas) en la literatura catalana». En: Dolores Romero López i Amelia Sanz Cabrerizo (eds.). Literaturas del texto al hipermedia. Barcelona: Anthropos. ISBN: 978-84-7658-888-8. 197-212.

● (2008). «Jaume Vidal Alcover, una escriptura de segon grau», dins Jaume Vidal Alcover. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. ISSN: 1885-2742. 31-45.

● (2007). «Literatura catalana en las islas Baleares: la perifericidad como institución y autoimagen». En: Félix J. Ríos (coord.). Interculturalidad, insularidad, globalización, tom 2. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. 581-598.

● (2007). «La mossegada del color». Pròleg a Blai Bonet, El Color. Palma: Consell Insular de Mallorca, col·lecció Mixtàlia. 7-66.

● (2007). «Formes i condicions de la narrativa experimental (1970-1985)», dins Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). 7-79.

● (2007). «Investigació textual i compromís de l’escriptor: Biel Mesquida i l’afer “Ucronia”», dins Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). 155-175.

● (2007). «Contactes textuals: Intertextualitat i narrativa experimental», dins Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). 177-240.

● (2007). «Tradició i vigència de Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera». En: Margalida Pons i Maria Isabel Ripoll(eds.). Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 5-10.

● (2006). «Autoritat i norma literària. Les maniobres de l’amor, de Baltasar Porcel». En: Pilar Arnau i Segarra (ed.). Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literària del xix Col·loqui Germano-Català (Colònia 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 220-242.

● (2006) «La literatura». En: DD. AA. Balears portes obertes. Barcelona: Lunwerg. 127-136.

● (2006). «Ecce vox: el retorn de l’autor». En: L’escriptura i el llibre en l’era digital. Barcelona: KRTU. 123-127.

● (2005). «El cos-text o l’escriptura del desig: al·legories de la novel·la experimental dels setanta». En: Carme Riera, Meri Torras et alt (eds.). Los hábitos del deseo, vol. 2. València: Excultura. 391-402.

● (2005). «Les veus i els silencis de l’altre: usos de l’epistolaritat en l’obra de Baltasar Porcel». En: Carles Cortés et alt. (eds.). Epístola i literatura. Alacant, València: Denes, 2005.

● (2001). «Limitacions i retorns de la història literària. La poesia primera de Jaume Vidal Alcover». En: Magí Sunyer i Rosa Comes (eds.). Jaume Vidal Alcover: humanisme, heterodòxia i geni. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili i Edicions Cossetània. 141-156.

● (2000). «La poesía catalana después de la guerra civil». En: Anil Dhingra i Ramon Bassa (eds.). La literatura catalana contemporánea (desde 1939). Una aproximación. Nova Delhi: Universitat de les Illes Balears i Jawaharlal Nehru University. 38-51.

● (2000). «Poètiques de postguerra: el cas de la literatura insular». En: Ferran Carbó i altres (curadors). Les literatures catalana i francesa: postguerra i engagement. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 309-21.

● (2000). «Les novel·les de Blai Bonet i l’art de la representació». En: Pere Rosselló Bover (ed.). Bartomeu Rosselló-Pòrcel – Blai Bonet. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 199-208.

 

c) Articles (selecció)

 

● (2015). Margalida Pons. «Quotidianitat crítica versus poesia de l'experiència: una aproximació a l'obra poètica d'Antoni Nadal». Bulletin of Hispanic Studies, 92:4. 429-452.

● (2013). «Cap a una poètica terminal: experimentació, diagnosi i malalts imaginaris en la literatura catalana recent». Tesserae. Journal of Iberian and Latin American Studies, 18: 2-3. 225-244.

● (2013). «Un món que no s'habita ni s'evita» [sobre la poesia d'Enric Casasses]. Caràcters, 62 (hivern). 28.

● (2013). «Il·legibilitat i tradició en la poesia experimental». 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, 8 (gener). 29-46. ISSN: 2013-3294. Accessible online: http://452f.com/index.php .

● (2012). «El primer Monzó i l’altre. Lectures lineals i lectures tabulars». Els Marges, 95.

● (2011). «Era dels signes (Damià Pons, poesia)». Lluc, 875 (gener-març 2011). 24-27.

● (2010). «La poesia esparsa i inèdita de Blai Bonet». Reduccions, 96 (març de 2010). 67-79.

● (2008). «Una retòrica de l’esbós (notes sobre la narrativa breu de Baltasar Porcel)». Caràcters [València], 42 (gener). Pàgs. 28-29.

● (2007). «La literatura conceptual com a desfiguració». Lluc [Palma], 858 (juliol-agost). Pàgs. 10-15.

● (2007). «La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa postfranquista». Jocs (Journal of Catalan Studies), 10. Pàgs. 104-125. Publicació en línia. http://www.anglo-catalan.org/jocs/10/articles.html

● (2007). «Tota cosa esdevenia batec. Notes a Com passes d’ocell a l’aire de Biel Mesquida». Reduccions, 87 (maig). Pàgs. 127-134.

● (2006). «Tacet: un vas que no conté l’aigua del son. Anvers i el “Tríptic del Vers” de Miquel Bezares». Lluc [Palma], 852 (juliol-agost). Pàgs. 57-58.

● (2006). «Josep Lluís Aguiló. A partir de Monstres». Lluc, 851 (maig-juny). Pàgs. 55-56.

● (2006). «Antònia Vicens: crit, mudesa, revolta. Notes sobre Tots els contes». Lluc, 849 (gener-febrer). Pàgs. 57-59.

● (2005). «Aproximació a la narrativa experimental postfranquista». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, XIX: 1-2. Pàgs. 173-196.

● (2005). «Joan Alcover, contemplatiu: l’ambigüitat com a poètica». Pissarra, 121 (octubre-desembre). Pàgs. 11-14.

● (2005). «Commemorar, especular: algunes tendències en la poesia editada a les illes Balears». Caràcters, 32 (juny), 15-17.

● (2004). «Virtu[alita]ts canòniques: la institucionalització de la literatura i els vigilants de la frontera». Lluc, 841 (setembre-octubre), 10-13.

● (2004). «Els límits de la poesia des de la teoria de la literatura: possibilitats didàctiques dels textos fronterers». Publicat online: http://www.ub.es/aulapoesiabarcelona/pocio/jornades.htm

● (2004). «Joan Alcover, contra l’anestèsia moral». Serra d’Or, 538 (octubre). Pàgs. 23-27.

● (2003). «[Des]aïllats: identitat i diferència en la insularitat literària». Llegir, 40. Pàgs. 27-30.

● (2000). «Blai Bonet: la escritura necesaria». La Página [Tenerife], 40 (juny-agost). Pàgs. 57-61.

● (1998). «Blai Bonet, entre la veu i la representació». Lletra de Canvi, 45. Pàgs. 11-13.

● (1996). «Extrañamiento e identidad en La fuerza del amor de María de Zayas». Romance Languages Annual 1995. West Lafayette, IN: Purdue University Foundation. Pàgs. 590-596.

● (1995). «Escrits d’un jove poeta. Un diari de Jaume Vidal Alcover (1945-47)». Randa, 36. Miscel·lània Josep M. Llompart, vol. ii. Pàgs.159-91.

● (1994-1995). «La casa en obres. Blai Bonet i l’escriptura del jo». Llengua i Literatura, 6. Pàgs. 133-72.

● (1993). «La miniatura i l’idolet. Sobre un recull de tankes de Jaume Vidal Alcover». Estudis Baleàrics, 46. Pàgs. 85-90.

 

Recerca

 

● 2016-2018. Nous subjectes  en la creació catalana contemporània: espais d'enunciació i espais de recepció en les poètiques liminars (Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2015-65110-P). IP: Margalida Pons. 18.600€. 10 membres.

● (2013-2015). Investigadora principal del projecte de recerca I+D+i «La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos» (Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de I+D+i, FFI2012-34722).

● (2012-2013). Investigadora principal del projecte d'innovació docent «El Treball de Fi de Grau en l'àrea de literatura: estratègies de planificació, seguiment, transversalització i difusió» (Convocatòria de Projectes d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent, Vicerectorat de Docència i Qualitat, Universitat de les Illes Balears).

● (2010-2012). Investigadora principal del projecte «La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural» (Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+I, FFI2009-07086).

● (2006-2009) Investigadora principal del projecte de recerca «Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana (1970-1985): anàlisi i estudi contextual» (Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+I, HUM2006-06108).

● (2007-2009). Investigadora del projecte de recerca «Banc de recursos multimèdia per a l'estudi de la literatura». Programa MQD. Investigadora principal: Laura Borràs Castanyer.

● (2004-2006). Investigadora principal del projecte de recerca «Discursos d'experimentació en la novel·la catalana dels anys setanta i vuitanta». Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

 

Altres activitats

 

● Associate Editor de la Catalan Review (des de 2010).

● Membre del consell de redacció de la revista de poesia Reduccions.

● Membre del consell de redacció de la revista Transfer. Journal of Contemporary Culture. Institut Ramon Llull.

 

Darreres contribucions a congressos

 

● (2015). Margalida Pons. LXI Anglo-Catalan Society Annual Conference. Comunicació «Possibilitats i reptes del gir afectiu en l’anàlisi de la poesia catalana recent: l’antologia Ningú no ens representa. Poetes emprenyats». Universitat de Glasgow, 13-15 de novembre de 2015.

● (2015). Margalida Pons. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Els estudis catalans i les pràctiques critiques globals: transferències, transformacions, transicions, traduccions. Comunicació “El plaer com a reacció química. Ciència, subjectivitat i transferències atòpiques en la poesia d’Àngel Terron”. Institut d’estudis Catalans, 29 de juny – 1 de juliol de 2015.

● (2015). Margalida Pons. Congrés Virtual Interventions in the Virtual Space. Comunicació «Ester Xargay, videocreació i indisciplina». University of Birmingham, 18 i 19 de juny de 2015.

● Octubre 2014. Congrés Island Cities and Urban Archipelagos. Comunicació «Palma, 9 km: Urban/Rural Intersections in Experimental Writing and Art in the Balearic Islands». Associació Island Dynamics, VerdensKulturCentret, Copenhagen, 21-25 d'octubre de 2014.

● Juliol 2014. Cicle Lletres i Salut. Conferència «La malaltia com a metàfora en la poesia catalana contemporània». Institució de les Lletres Catalanes i Agència de Salut Pública de Catalunya. Barcelona, Agència de Salut Pública, 9 de juliol de 2014.

● Març 2014. Poètiques dissidents i esfera pública: tensions i confluències en el camp cultural. Comunicació «Poètiques indòcils i tradicions refractades: les posicions de Dolors Miquel en en camp literari». Universitat de les Illes Balears / Espai de Cultura Can Alcover, 29 de març de 2014.

● Desembre 2013. Poesia, intimitat i esfera pública (reports de recerca, agents i plataformes de difusió). Ponència “El valor tàctic de la quotidianitat en les escriptures de resistència: la poesia d’Antoni Nadal”. Universitat de les Illes Balears, 13 de desembre de 2013.

● Octubre 2013. II Simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat. Ponència «De l'habilitat lectora a la cultura lletrada. Sobre l'aplicabilitat d'un model competencial progressiu als estudis literaris». Departament de Filologia Catalana de la UAB i Institut d'Estudis Catalans, 11 d'octubre de 2013.

● Octubre 2013. Les Îles Baléares: littérature, langue, histoire, arts. VIe Congrès international de l’Association Française des Catalanistes (AFC). Comunicació «Quotidianitat crítica versus poesia de l'experiència: una aproximació a l'obra poètica d'Antoni Nadal». Université Paris-Sorbonne, 4-5 d'octubre de 2013.

● Setembre 2013. The Body in Catalan Visual Culture. Comunicació «De comunicacions blasfemes i espectadors voraços: encarnació, performativitat i fusió cultural en la producció de Dolors Miquel». University College Cork, Irlanda, 5-7 de setembre de 2013.

● Setembre 2012. 23è Col·loqui Germano-Català. Normalität. Katalanisch im Alltag / Normalitat. El català en la vida quotidiana. Comunicació «Escriptures no espectaculars, conceptualismes verbals, poètiques del no-gènere». Humboldt-Universität zu Berlin, 27-29 de setembre de 2012.

● Maig 2012. I Jornada LITCAT d'intergrups de recerca (LITCAT I). Ponència «Enrariment i transmissió cultural: la poesia experimental com a forma de conflicte/diàleg». Institut d'Estudis Catalans, 11 de maig de 2012.

● Abril 2012. La Paraula Viva en la poesía catalana: de Joan Maragall a la polipoesía. Ponència «Poesía catalana y esfera pública, de los recitales a la polipoesía: pervivencia y transformaciones de la paraula viva». Universitat Adam Mickiewicz, Poznan, Polònia, 12-13 d'abril de 2012.

● Abril 2011. I International Conference on Non Lyric Discourse in Contemporary Poetry: Subjects, Spaces, Mediality. Ponència «De líricas sitiadas y sujetos translúcidos: la poesía experimental catalana». Universidade de Vigo, 26 i 27 d’abril de 2011.

● Desembre 2010. LVI Anglo-Catalan Society Annual Conference. Comunicació «Metalingüística i metapoètica en la poesia experimental». Institut d’Estudis Catalans i Universitat Oberta de Catalunya, 17-19 de desembre de 2010.

● Novembre 2010. I Jornada sobre l’obra de creació de Carme Riera: el subjecte de la seducció. Ponència «Carme Riera, lírica i territori». Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona, 26 de novembre de 2010.

● Octubre 2010. IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular (SELICUP). Ponència inaugural: «Poesia no-lírica o nova lírica popular? Processos de col·lectivització en la producció catalana recent». Palma, Universitat de les Illes Balears, 20-22 d’octubre de 2010.

● Juny 2010. Congrés Narratives of Illness in Catalan Culture. Comunicació «Cap a una poètica terminal: La malaltia en la literatura dels 70 ençà: Entre la tematització i el procediment compositiu». Londres, Queen Mary University of London, 25-26 de juny de 2010.

● Abril 2010. Seminari New Ruralism in Post-Urban Modernity 2.0. Ponència «Rural, Conceptual. The Non-urban as a Significant Practice in Contemporary Catalan Culture». Providence, Rhode Island, Brown University, 5 d’abril de 2010.

● Juliol 2009. Participació al congrés Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà. Presentació de la comunicació «Revulsió estètica i desurbanització. Territori Perejaume» (Palma, Universitat de les Illes Balears, 1-3 de juliol de 2009).

● Novembre 2008. «La poesia de Mercè Rodoreda, entre l'arena i el vedat», ponència presentada al congrés LIV Annual Anglo-Catalan Society Conference, a Canterbury, University of Kent, 14-16 de novembre.

● Desembre 2007. Participació al seminari Poètiques de ruptura. Teoria i pràctica del textualisme. Presentació de la ponència «Del plaer a l'abjecció. Retòrica i política del cos en el discurs experimental» (Margalida Pons). Palma, Universitat de les Illes Balears, 13 i 14 de desembre de 2007.

● Octubre 2007. Participació en el Primer Simposi Màrius Sampere. Presentació de la comunicació «Fa segles que no sóc au. Màrius Sampere, una retòrica del límit» (Margalida Pons). Santa Coloma de Gramenet, Universitat Oberta de Catalunya i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 3-4 octubre de 2007.

● Juny 2007. Participació en el XII Forum for Iberian Studies. Queer, Queerer, Queerest: Evolving Gender Identities in Portugal and Spain. Presentació de la comunicació «Homoerotisme, psicoanàlisi i malaltia: identitats patològiques en la narrativa catalana» (Mercè Picornell i Margalida Pons). Exeter College, University of Oxford (Anglaterra), 1-2 juny de 2007.

● Maig 2007. Participació en el XII International Colloquium of the North American Catalan Society, R/Evolution in Catalan Culture and the Arts. Halifax (Canadà), Dalhouise University, 11-13 maig de 2007. Presentació de la comunicació «El cos com a espai de revolució en la literatura catalana postfranquista» (Margalida Pons).

● Novembre 2006 - maig 2007. Organització del cicle de conferències «Literatura comparada. Teories i aplicacions». Universitat de les Illes Balears. 1 crèdit de lliure configuració.

● Desembre 2006. Participació en les jornades Els estudis literaris en el marc europeu: Looking Ahead (Margalida Pons). Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 14-16 desembre de 2006.

● Novembre 2006. Participació en el LII Annual Anglo-Catalan Society Conference. Lancaster (Anglaterra), Lancaster University, 17-19 de novembre de 2006. Presentació de la comunicació «La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa postfranquista» (Margalida Pons).

● Setembre 2006. Participació en el Seminario Internacional Literaturas del Texto al Hipertexto. Presentació de la comunicació «Experimentalismo hipertextual en la narrativa catalana» (Mercè Picornell i Margalida Pons). Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 21-22 de setembre de 2006.

● Juliol 2006. Participació en el Col·loqui Internacional Immigration in Catalonia: History, Discourses, Representations. Presentació de la comunicació «El “Manifest dels 2300”: un (fals?) debat sobre immigració i normalització lingüística» (Margalida Pons). Queen Mary, University of London, Londres, 6-7 de juliol de 2006.

● Novembre 2005 - maig 2006. Organització del cicle de conferències «Literatura comparada. Orientacions i noves perspectives». Universitat de les Illes Balears, novembre 2005 - maig 2006. 1 crèdit de lliure configuració.

● Gener 2006. Participació en el Segon Col·loqui d’Estudis Catalans, secció «La intertextualitat en la literatura catalana de la democràcia» (Universitat de Montpeller, Béziers, 19-21 de gener de 2006). Presentació de la comunicació «Contactes textuals: citació, reescriptura i apropiació en la narrativa experimental dels setanta i els vuitanta» (Margalida Pons).

● Novembre 2005. Participació en el I Congreso Internacional - XI Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica «Culturas y mundialización». Presentació de la comunicació «Identidad nacional, contracultura y cultura de defensa. Marginalidad, integración y vanguardia en la literatura catalana postfranquista» (Mercè Picornell i Margalida Pons). Jaén i Úbeda, 24-26 de novembre de 2005.

● Octubre 2005. Participació en el congrés La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona, 26-29 d’octubre de 2005). Presentació de la comunicació «Avantguarda dels setanta i compromís de l'escriptor: Biel Mesquida i l'afer "Ucronia"» (Margalida Pons).

● Maig 2005. Participació en l’encontre L’escriptura i el llibre en l’era digital. Generalitat de Catalunya, KRTU amb la comunicació «Ecce Vox: el retorn de l’autor» (Margalida Pons). Lleida, 25-27 de maig de 2005.

● Desembre 2004. Participació en l’Anglo-Catalan Society / North American Catalan Society Conference. New Directions for Catalan Studies. Presentació de la comunicació «El novel·lista com a crític: la irrupció de la teoria en la narrativa dels setanta» (Margalida Pons). Windsor, Eton College, 17-19 de desembre de 2004.

● Novembre 2004. Participació en el XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Presentació de la comunicació «Literatura balear: la perifericidad como institución y autoimagen» (Margalida Pons). Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna i Asociación Española de Semiótica, Tenerife, 3-5 de novembre de 2004.

● Juny 2004. Participació en les Jornades Europees de Poesia i Educació. Grup de recerca «Poesia i educació a Barcelona, avui (PIEBA)». Presentació de la ponència «Els límits de la poesia des de la teoria de la literatura: possibilitats didàctiques dels textos fronterers» (Margalida Pons). Universitat de Barcelona, Facultat de Formació del Professorat, 3 i 4 de juny de 2004.

● Març 2004. Participació en el II Congrés Internacional Dones i Textualitat: Los hábitos del deseo. Formas de amar en la modernidad. Presentació de la comunicació «El cos-text o l’escriptura del desig: al·legories de la novel·la experimental dels setanta» (Margalida Pons). Universitat Autònoma de Barcelona, 22-25 de març de 2004.

 

Informació

Contactau

©2007 Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius. Pàgines creades per Josep Antoni Reynés