Evolució del Tàlveg

El Tàlveg origina rotació ciclònica i l'entrada d'aire fred a nivells alts
  • T: Temperatura a 850 hPa (uns 1500 m)
  • H: Geopotencial a 500 hPa (uns 5000 m)