Projectes internacionals vigents

La UIB participa actualment a 15 projectes de recerca que han obtingut finançament de la Unió Europea a través del Setè Programa Marc o el programa Horizon 2020:

A més, participa en 5 projectes finançats per altres institucions internacionals: 

  • Affective and cognitive modulation of pain by using real-time fMRI neurofeedback
  • A study of the relationship between mindfulness, distraction and brain stimulation
  • Instabilities in partially ionised prominence plasmas
  • Innovació i transferència en les tecnologies de la informació i la comunicació en hospitalització domiciliària (TICH)
  • Nanostructured flavonoid coated implants for soft tissue integration
  • PGRI-EPM: Prévision et gestion du risque d'inondation en Eurorégion Pyrénées Méditerranée