Alumnes 2016-17

Convocatòria de març 2016

 Bases de la convocatòria

Sol·licituds admeses a tràmit
Alumnes seleccionats convocatòria de març 2016 

Convocatòria de novembre 2015

Terminis per sol·licitar plaça de la convocatòria de novembre per a intercanvis al curs acadèmic 2016-17:

Sol·licitud: del 3 al 26 de novembre de 2015

Resolució definitiva: 12 de febrer de 2016