Argentina

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat Nacional de La Plata 5 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Nacional del Litoral 3 semestrals   Obert als estudis que s'ofereixen als campus de Santa Fe i Esperanza.
Universitat de Mendoza  (1) 1 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats exceptuant Gestió Hotelera i Nutrició.
Universitat Nacional de Córdoba 6 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Nacional de Quilmes 4 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.