Brasil

Universitat Places Idioma Observacions
Pontificia Universidad Católica de Paraná 2 semestrals A2 portugués (3) Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Federal de Minas Gerais 4 semestrals

A2 portugués (3)

Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Centre Universitari FEEVALE  (1) 4 semestrals

A2 portugués (3)

B1 Anglés (3)

Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Federal Rio Grande do Sul 4 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat de Sao Paulo 2 semestrals A2 portugués (3) Grau de Geografia, grau d'Història, grau de Turisme, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat Federal de Juiz de Fora 2 semestrals   Exclusiu per al grau de Treball Social.
Universitat de UniChristus 6 semestrals A2 portugués (3) Grau d'Infermeria, grau de Fisioteràpia i grau de Psicologia.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.