Canadà

Universitat Places Idioma Observacions
Centenial College 2 semestrals B2 anglès (3) Grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, grau de Turisme, doble titulació:  grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat de Montreal 1 semestrals B2 anglès
i/o francès (2)
Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat de Québec a Montreal 4 semestrals B2 anglès (2) Grau d'Administració d'Empreses i grau d'Economia, doble titulació:  grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.