Colòmbia

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat Externado de Colombia  (1) 4 semestrals   Grau de Turisme, doble titulació:  grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat Antonio Nariño 5 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Nariño 8 semestrals   Grau de Biologia, grau d'Enginyeria Agrònoma, Màster Universitari: Biotecnologia Aplicada, Doctorat de Biologia de les Plantes.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.