Federació Russa

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat Estatal de Gestió 2 semestrals A2 rus (3)
B1 anglès (2)
Grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat Russa Amistat dels Pobles 5 semestrals A2 rus (3) Grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Turisme, Màster Universitari: Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.
Universitat Estatal de Tomsk 4 semestrals B1 rus (2)
B1 anglès (2)
Grau d'Estudis Anglesos, grau de Turisme, grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.