Xile

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat Diego Portales 2 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat Mayor 3 semestrals   Obert a tots els estudis comuns entre ambdues universitats.
Universitat de Chile 2 semestrals   Grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.