Xina

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat de Jinan (1) 4 semestrals   Grau d'Estudis Anglesos, grau d'Administració d'Empreses, grau de Turisme, grau d'Economia, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat de Ciència i Tecnologia de Nanjing 2 semestrals   Grau d'Estudis Anglesos, grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, grau d'Enginyeria Informàtica, grau d'Enginyeria Telemàtica, grau d'Edificació, grau de Matemàtiques, grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat Sun Yat-Sen 2 semestrals   Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, grau d'Enginyeria Informàtica, grau d'Enginyeria Telemàtica, grau d'Edificació, grau de Matemàtiques, grau d'Estudis Anglesos, grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau d'Administració d'Empreses, grau d'Economia, grau de Turisme, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat de Nankai 2 semestrals   Grau de Turisme, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.
Universitat de Macao 2 semestrals   Grau de Turisme, doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme, doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme.

(1) Possibilitat de realitzar pràctiques si la universitat de destinació aprova el programa de pràctiques, consultau al SRI o al coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

(2) Presentació d'un certificat. Obligatori.

(3) Pesentació d'un certificat. Recomanat.