Convocatòria del consorci IBERUS

Convocatòria de Octubre 2017

convocatoria Bases de la convocatòria

Las prácticas podrán iniciarse a partir del 2 de gener de 2018 y finalizar el 31 de desembre de 2018

Presentació de la sol·licitud a través de la plataforma: 
http://www.eu-gen.org/platform/

 

Calendari de la convocatòria: 

Presentació de sol·licituds


Validació candidats

Fase de selecció d'empreses

Resolució

Del 9 d’octubre al 3 de novembre de 2017

5 dies

del 13 de novembre al 8 de desembre 2017

del 8 al 22 de desembre de 2017

 

Documents d'interès: