Convocatòria del Servei de Relacions Internacionals

Convocatòria Octubre 2017

convocatoria Bases de la convocatòria


Lloc de presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, Registre General de Son Lledó o registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14.

 

Full de sol·licitud

 

Calendari de la convocatòria:

 

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació /renúncies

Del 3 d’octubre al 22 de novembre de 2017

5 dies

19 de desembre de 2017

20 al 22 de desembre de 2017