Convocatòria del Servei de Relacions Internacionals

Convocatòria per l'any 2018
OBERT EL PERÍODE DE SOL·LICITUDimportant

El Servei de Relacions Internacionals convoca 20 places de mobilitat perquè l'alumnat de la UIB cursi un període de formació pràctica a una empresa o organització dins el marc del programa de mobilitat Erasmus+.

A aquesta convocatòria hi poden participar els alumnes de tots els estudis oficials de la UIB de grau, màster i doctorat.

El període per realitzar la pràctica s'estableix entre el 01 de gener de 2018 i el 30 de desembre de 2018.

 

convocatoria Bases de la convocatòria nou

Lloc de presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, Registre General de Son Lledó o registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14.

Full de sol·licitud

 

Resolucions / Resolucions/ Resolucions

 

Convocatòria Octubre 2017

convocatoria Bases de la convocatòria

Ampliació termini de presentació de sol·licituds 


Lloc de presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, Registre General de Son Lledó o registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14.

 

Full de sol·licitud

 

Nou Calendari de la convocatòria:

 

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació /renúncies

Del 3 d’octubre de 2017 al 8 de gener de 2018

5 dies

5 de febrer de 2018

Del 6 al 8 de febrer de 2018

 

Sol·licituds admeses a tràmit:

Resolució Provisional 

 

Resolució Definitva nou

 

 Condicions d'acceptació de la plaça