Beques i ajuts per a estudiants de mobilitat

2016-17

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Estudis (SMS) i ERASMUS+ Pràctiques (SMP) curs 2016-17

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants ERASMUS+ de la UIB amb l'objectiu d'incentivar els estudiants que realitzen una mobilitat en el marc d'aquest programa. Les modalitats són les següents:

ERASMUS+ Estudis (SMS): un màxim de 88 ajuts de 600 euros cada un.

ERASMUS+ Pràctiques (SMP): un màxim de 10 ajuts de 300 euros cada un.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 31 de gener de 2017, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 30 de setembre de 2017 per a ERASMUS+ Estudis (SMS) i del 30 de desembre de 2017 per a ERASMUS+ Pràctiques (SMP).

 

Ajuts per a estudiants de mobilitat de la UIB: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP curs 2016-17

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants de la UIB que hagin estat seleccionats per fer una estada en una altra universitat durant el curs acadèmic 2016-17 en el marc dels programes de mobilitat següents: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP. Les modalitats són les següents:

Modalitat A: un màxim de 53 ajuts de 400 euros cada un, per estades en universitats espanyoles en el marc del programa SICUE. 

Modalitat B: un màxim de 8 ajuts de 1.000 euros cada un, per estades en universitats en el marc dels programes Convenis d’intercanvi i ISEP.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 31 de gener de 2017, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 30 de setembre de 2017.

 

2015-16 (tancades)

Convocatòria d'ajuts per a estudiants de Menorca de mobilitat internacional curs 2015-16

Bases de la convocatòria i sol·licitud (annex)

Resolució

 

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Pràctiques (SMP) curs 2015-16 

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants ERASMUS+ Pràctiques (SMP) de la UIB. L'objectiu d'aquests ajuts és incentivar la mobilitat dels estudiants perquè realitzin un període de formació pràctica superior a 3 mesos en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques. El Servei de Relacions Internacionals complementarà amb 300 euros per mes l'estada de pràctiques fins a un màxim de 2 mesos més.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 29 de gener de 2016, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada de pràctiques abans del dia 30 de setembre de 2016.

 

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Estudis (SMS) curs 2015-16 

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants ERASMUS+ Estudis (SMS) de la UIB. L'objectiu d'aquests ajuts és incentivar els estudiants amb una estada anual en el marc d'aquest programa de mobilitat i que només rebran beca ERASMUS+ per 5 mesos. El Servei de Relacions Internacionals complementarà amb 250 euros per mes l'estada completa fins a un màxim de 5 mesos més. 

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 29 de gener de 2016, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 15 de setembre de 2016.

 

Ajuts per a estudiants de mobilitat de la UIB: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP curs 2015-16 

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants de la UIB que hagin estat seleccionats per fer una estada en una altra universitat durant el curs acadèmic 2015-16 en el marc dels programes de mobilitat següents: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 29 de gener de 2016, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 15 de setembre de 2016.

 

Ajuts del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports Erasmus.es

S'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts Erasmus.es finançades pel MECD, en el marc del Programa ERASMUS+, per a la mobilitat d'estudiants d'institucions d'educació superior i s'aprova la convocatòria de concorrència competitiva corresponent al curs acadèmic 2015-16.

Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril

Resolució de 6 d'octubre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es concedeixen els ajuts Erasmus.es corresponents al curs acadèmic 2015-16, convocades per l'Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril.