Beques i ajuts per a estudiants de mobilitat

2017-18

Convocatòria d'ajuts per a estudiants de la UIB del programa ERASMUS+ Estudis (SMS) del curs acadèmic 2017-18

El Servei de Relacions Internacionals convoca 75 ajuts de 600 euros cada un per a estudiants ERASMUS+ Estudis de la UIB amb l'objectiu d'incentivar els estudiants que realitzen una mobilitat en el marc d'aquest programa.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 31 de gener de 2018, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 30 de setembre de 2018.

 

Convocatòria d'ajuts per a estudiants de mobilitat de la UIB dels programes SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP del curs acadèmic 2017-18

El Servei de Relacions Internacionals convoca ajuts de mobilitat per a estudiants de la UIB que hagin estat seleccionats per fer una estada en una altra universitat durant el curs acadèmic 2017-18 en el marc dels programes de mobilitat següents: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP. Les modalitats són les següents:

Modalitat A: un màxim de 23 ajuts de 400 euros cada un, per estades en universitats espanyoles en el marc del programa SICUE. 

Modalitat B: un màxim de 5 ajuts de 1.000 euros cada un, per estades en universitats en el marc dels programes Convenis d’intercanvi i ISEP.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud - s'ha de lliurar al Registre General de la UIB (Cas Jai) fins al 31 de gener de 2018, a les 14 hores.

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 30 de setembre de 2018.

 

Ajuts 2016-17

 (Tancades)

Convocatòria extraordinària d'ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Pràctiques (SMP) curs 2016-17

El Servei de Relacions Internacionals convoca 4 ajuts de 300 euros cada un per a estudiants ERASMUS+ Pràctiques de la UIB del curs 2016-17 amb l'objectiu d'incentivar els estudiants que realitzen una mobilitat en el marc d'aquest programa.

Bases de la convocatòria

Resolució

L'adjudicació d'aquest ajut pot ser revocada en cas que l'estudiant no presenti els documents justificatius de la seva estada abans del dia 31 de gener de 2018.

 

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Estudis (SMS) i ERASMUS+ Pràctiques (SMP) curs 2016-17

Bases de la convocatòria

Resolució

 

Ajuts per a estudiants de mobilitat de la UIB: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP curs 2016-17

Bases de la convocatòria

Resolució

Ajuts 2015-16

(Tancades)

Convocatòria d'ajuts per a estudiants de Menorca de mobilitat internacional curs 2015-16

Bases de la convocatòria i sol·licitud (annex)

Resolució

 

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Pràctiques (SMP) curs 2015-16 

Bases de la convocatòria

Resolució

 

Ajuts per a estudiants de la UIB ERASMUS+ Estudis (SMS) curs 2015-16 

Bases de la convocatòria

Resolució

 

Ajuts per a estudiants de mobilitat de la UIB: SICUE, Convenis d'intercanvi i ISEP curs 2015-16 

Bases de la convocatòria

Resolució

 

Ajuts del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports Erasmus.es

Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril

Resolució de 6 d'octubre de 2015