SICUE

Vols fer un intercanvi en una universitat espanyola? Ho pots fer a través del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE), que promou la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

A través d’aquest programa pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat espanyola, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden ser d'un semestre o d’un curs acadèmic complet, segons el que s’especifiqui en cada acord.

Si vols demanar una plaça SICUE, has de realitzar la teva sol·licitud a través de la UIBdigital el curs abans de partir, durant el període en què estigui oberta la convocatòria.

Requisits per sol·licitar la plaça

Per poder sol·licitar una plaça SICUE has de complir els següents requisits:

  • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits d’un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
  • Tenir superats un mínim de 60 crèdits en cas d'estudis de grau en el moment de lliurar la sol·licitud.
  • Continuar matriculat a la UIB durant el curs en què es vol fer l’intercanvi.

Com puc sol·licitar una plaça SICUE

 Què has de fer per sol·licitar una plaça SICUE

1r. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als teus estudis a la web del SRI. El coordinador de mobilitat dels teus estudis t’informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.

2n. Emplenar la sol·licitud SICUE, a través de UIBdigital. A la mateixa sol·licitud pots demanar fins a 5 universitats, classificades per ordre de preferència.

Procediment de selecció SICUE

El responsable de mobilitat del centre farà la selecció d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment la mitjana competitiva i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i un cop feta la selecció s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes.

Un cop seleccionat/ada has de...  

Acceptar la plaça concedida, o renunciar-hi, a través de la UIBdigital. Dins el termini establert a la convocatòria.

Si es realitza la renúncia en dates posteriors a les establertes a la convocatòria, sense motiu justificat o causa de força major, l'alumnat quedarà exclòs de la possibilitat de realitzar un intercanvi SICUE durant un curs acadèmic. 

SICUE 2017-18

A partir del següent dia hàbil de la publicació de la resolució provisional, 24 de març, s'obre un termini de deu dies hàbils per a possibles reclamacions. El 10 d'abril es publicarà la resolució definitiva.

Els estudiants seleccionats han d'acceptar la plaça concedida, o renunciar-hi, del 11 al 20 d'abril  a través de la UIBdigital.

Condicions d'acceptació de la plaça

Reunió informativa - juny 2017

Impresos d'utilitat

 

 

Cursos acadèmics anterios