SICUE 2016-17

Sol·licitud - del 10 de febrer al 10 de març de 2016. 

Model d'instància per esmenes a la sol·licitud. S'obri un termini de 20 dies hàbils per esmenar, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional. La instància s'ha lliurar al Registre de Cas Jai, de Son Lledó o de les seus de Menorca o Eivissa, com a màxim dia 20 d'abril a les 14.00.

Llistat d'alumnes seleccionats i llistes d'espera important

Acceptacions i Renúncies - del 25 al 29 d'abril de 2016

Preguntes freqüents

Reunió informativa - juny 2016

Impresos d'utilitat