Informació sobre universitats que permeten realitzar el TFG o Pràctiques

A continuació trobareu el llistat d'universitats que ens han informat sobre si permeten o no fer pràctiques o el treball de fi de grau en el marc del programa SICUE.

No oblideu consultar prèviament el coordinador de mobilitat dels vostres estudis a la UIB per saber si podeu fer el TFG o les pràctiques durant el període de mobilitat a la universitat de d'acollida: