Projectes de cooperaciˇ universitÓria al desenvolupament

Govern de les Illes BalearsL'objecte de la convocatòria és facilitar la participació directa i activa de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en projectes de CUD mitjançant el seu finançament total o parcial. Els projectes CUD han de contribuir de forma efectiva al Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans i  emmarcats en les línies següents:

 1. Projectes de diagnòstic de les necessitats.
 2. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formació de formadors/es, professionals i poblacions locals.
 3. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.
 4. Projectes de recerca per al desenvolupament i transferència mútua de coneixement.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques descrites al Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

XIV Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2017 

Projectes en execució:

Bolívia

 • Formació de docents i estudiants per a l'aplicació de tecnologies digitals en la docència, en el desenvolupament de la infermeria i en l’emprenedoria de la comunitat aimara de l'altiplà bolivià.

Colòmbia

 • Cap a un desenvolupament sostenible a Colòmbia: la monitorització ambiental com a ruta cap a la gestió integral dels recursos naturals en la zona rural de la vall del Cauca.
 • Enfortiment de capacitats científiques en biologia vegetal per a la conservació de la biodiversitat dels erms andins.
 • Revaloració integral dels subproductes del processament de la llima (Citrus latifolia), varietat Tahití, al Departament de Tolima, Colòmbia. Extracció i caracterització de biocomposts i estabilització del suc.

Cuba

 • People4sicklemia II: eina web perquè els internautes cooperin en el diagnòstic de la sicklemia.
 • Ecotreball social des de la perspectiva de gènere en contextos de vulnerabilitat ambiental al Carib: el cas de Cuba.

Haití

 • Disseny d'una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d’alta vulnerabilitat socioambiental. L'exemple de la comuna de Canaan.

Marroc

 • Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa. Estudi de cas de la subconca de Lekbab (Atles Mitjà, Marroc).
 • Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa al centre per a nins i nines sords d'Effetah de Tànger.
 • Diagnosi de les necessitats dels estudis de gènere a Marroc.

Perú

 • Conscienciació en l'àmbit escolar per al bon ús de plaguicides i la millora substantiva de la salut de la població agrícola a la vall de Chancay.

Documents relacionats:

Acta de resolució dels projectes finançats per la UIB (18 d'octubre de 2017) 

Acta de resolució dels projectes finançats pel Govern de les Illes Balears (16 d'octubre de 2017) 

Bases de la convocatòria (15 de juny de 2017)

Formularis de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB: entre el 15 de juny i el 15 de juliol de 2017 

Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.

Consultau les convocatòries anteriors