Programes per al PDI i el PAS

La UIB ofereix diversos ajuts econòmics per establir o mantenir contactes amb altres universitats d'arreu del món, per fer-hi docència, per desenvolupar projectes de col·laboració conjunts o col·laborar en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament.