ERASMUS+ PAS - Visites formatives (STT)

Erasmus +

Programa de la Comissió Europea per fomentar la mobilitat del personal d'administració i serveis entre universitats dels 28 Estats europeus.

S'estableix un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manteniment d'acord amb la convocatòria que el Servei de Relacions Internacionals publica cada any.

Les estades han de tenir una durada mínima de 2 dies i màxima de 5 i es pot optar per visites formatives individualitzades o bé per assistir a Setmanes Internacionals de formació organitzades per les universitats.

Base de dades europea de Setmanes Internacionals de Formació:http://staffmobility.eu/staff-week-search

Informació rebuda al SRI per a mobilitats el 2018:

-Universitat de Foggia, Itàlia, del 18 al 23 de juny - http://staffmobility.eu/staffweek/international-week-4

-Universitat de Sibiu, Lucian Blaga, Romania, del 14 al 19 de maig - Informació - sol·licitud

-Universitat de Viena, Àustria, del 4 al 6 de juny - https://international.univie.ac.at/home/staffweek/

-Universitat Americana de Bulgaria, Bulgaria, del 16 al 20 d'abril - Programa d'activitats

-Universitat Radboud, Països Baixos, del 14 al 18 de maig - Informació

-Universitat de Passau, Alemanya, del 14 al 18 de maig  - Programa d'activitats - sol·licitud

-Universitat de Minho, Portugal, del 7 a l'11 de maig - Programa d'activitats - informació

-Freie Universitat de Berlín, Alemanya, del 25 al 29 de juny - Informació

-Universitat Stenden NHL, Països Baixos, del 14 al 17 de maig - Informació - sol·licitud

-DHBW Ravensburg, Alemanya, de l'11 al 14 de juny - Informació - sol·licitud 

-Universitat de Szecin, Polònia, del 22 al 25 de maig - Informació - web

-Universitat de Hildesheim, Alemanya, del 14 al 18 de maig - Informació - sol·licitud

Convocatòria 2018 (tancada)  

El Servei de Relacions Internacionals convoca 10 ajudes per finançar les les visites formatives (STT) per a personal d'administració i serveis que es duguin a terme l'any 2018 en el marc del programa ERASMUS+ de la Unió Europea. 

Les estades formatives es podran dur a terme a partir de la data de la resolució de la convocatòria i fins al 21 de desembre de 2018.

 Per a més informació, contactau amb erasmus@uib.cat o bé amb l'extensió 3120.
 

Convocatòria 2017 (tancada)

Convocatòria 2016 (tancada)               

 

 Per a més informació, contactau amb erasmus@uib.cat o bé amb l'extensió 3120.