Alumnat d'altres universitats

Estudiants de grau

Si ets estudiant de grau interessat en realitzar part dels teus estudis a la UIB, durant un semestre o un curs acadèmic, a través d'un dels diferents programes de mobilitat heu de contactar amb l'oficina de relacions internacionals, o equivalent, de la vostra universitat d'origen, perquè us informin sobre la manera d'obtenir una plaça d'intercanvi a la UIB.

Programes de mobilitat:

 

Estudiants de postgrau

Si ets estudiant de de màster o doctorat i estàs interessat en realitzar part dels teus estudis a la UIB, durant un semestre o un curs acadèmic, a través d'un dels diferents programes de mobilitat heu de contactar amb l'oficina de relacions internacionals, o equivalent, de la vostra universitat d'origen, perquè us informin sobre la manera d'obtenir una plaça d'intercanvi a la UIB.

Programes de mobilitat:

Requisits d'idioma

Català i/o Espanyol:

A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dóna igualment en l'àmbit de la UIB.

Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és habitual a la UIB quan es tracta d'estades de recerca, pràcticum o de treballs o tesis de fi de màster.

Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat:

Per a més informació:

Cursos de català

Cursos d'espanyol - Taxes dels cursos

Sol·licitud en línia

Quan la teva universitat ens notifiqui que has estat seleccionat com alumne d'intercanvi, rebràs un correu electrònic* des del Servei de Relacions Internacionals de la UIB amb un nom d'usuari i una clau d'accès per fer la Sol·licitud en línia (oberta). 

Què fer un cop completada la sol·licitud?

Informació per a la Universitat d'origen

La universitat d’origen envia la nominació oficial dels estudiants seleccionats al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB mitjançant un correu electrònic en què indica:

  • Nom i cognoms de les persones candidates
  • Correu electrònic
  • Estudis que preten cursar a la UIB
  • Període d’intercanvi

El termini per enviar la nominació* oficial per al curs acadèmic 2018-19 és el següent:

  • Per al primer semestre o curs acadèmic complet: fins al 30 d’abril de 2018.
  • Per al segon semestre: fins al 30 de setembre de 2018.

*Fora d’aquests terminis, la UIB no pot garantir que s’acceptin els estudiants nominats.

Documents d'utilitat durant la teva estada

 

Activitats de benvinguda informació adicional

Les activitats de benvinguda es duran a terme durant les següents setmanes:

  • Per a intercanvis del primer semestre i anuals 2017-18: del 4 al 8 de setembre de 2017.

- Activitats de benvinguda  (castellà / anglès)

Per a intercanvis del segon semestre 2017-18: del 5 al 9 de febrer de 2018

 

Contacta amb nosaltres

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.