Alumnat d'altres universitats

Estudiants de grau

Si ets estudiant de grau interessat en realitzar part dels teus estudis a la UIB, durant un semestre o un curs acadèmic, a través d'un dels diferents programes de mobilitat heu de contactar amb l'oficina de relacions internacionals, o equivalent, de la vostra universitat d'origen, perquè us informin sobre la manera d'obtenir una plaça d'intercanvi a la UIB.

Programes de mobilitat:

 

Estudiants de postgrau

Si ets estudiant de de màster o doctorat i estàs interessat en realitzar part dels teus estudis a la UIB, durant un semestre o un curs acadèmic, a través d'un dels diferents programes de mobilitat heu de contactar amb l'oficina de relacions internacionals, o equivalent, de la vostra universitat d'origen, perquè us informin sobre la manera d'obtenir una plaça d'intercanvi a la UIB.

Programes de mobilitat:

Requisits d'idioma

Català i/o Espanyol:

A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dóna igualment en l'àmbit de la UIB.

Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és habitual a la UIB quan es tracta d'estades de recerca, pràcticum o de treballs o tesis de fi de màster.

Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat:

Per a més informació:

Cursos de català

Cursos d'espanyol - Taxes dels cursos

Sol·licitud en línia

Quan la teva universitat ens notifiqui que has estat seleccionat com alumne d'intercanvi, rebràs un correu electrònic* des del Servei de Relacions Internacionals de la UIB amb un nom d'usuari i una clau d'accès per fer la Sol·licitud en línia (oberta). 

Què fer un cop completada la sol·licitud?

Informació per a la Universitat d'origen

La universitat d’origen envia la nominació oficial dels estudiants seleccionats al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB mitjançant un correu electrònic en què indica:

  • Nom i cognoms de les persones candidates
  • Correu electrònic
  • Estudis que pretén cursar a la UIB
  • Període d’intercanvi

El termini per enviar la nominació* oficial per al curs acadèmic 2018-19 és el següent:

  • Per al primer semestre o curs acadèmic complet: fins al 30 d’abril de 2018.
  • Per al segon semestre: fins al 30 de setembre de 2018.

*Fora d’aquests terminis, la UIB no pot garantir que s’acceptin els estudiants nominats.

Documents d'utilitat durant la teva estada

 

Activitats de benvinguda informació adicional

Les activitats de benvinguda es duran a terme durant les següents setmanes:

  • Per a intercanvis del primer semestre i anuals 2018-19: del 3 al 7 de setembre de 2018.

Programa d´activitats

Guia presentació

Per a intercanvis del segon semestre 2018-19: del 4 al 8 de febrer de 2019

 

Contacta amb nosaltres

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel- lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.