ERASMUS+ pràctiques

El programa Erasmus Pràctiques és una acció destinada als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per gaudir de periodes de practiques en empreses de països europeus.

En el marc d’aquest programa, s’entén que la Universitat de les Illes Balears actua com a empresa, i per tant, pot rebre estudiants interessats a realitzar un període de pràctiques a la UIB.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Relacions Internacionals.

Documents relacionats