Un cop emplenada la sol·licitud

1. Un cop completada la sol·licitud en línia l'has de confirmar, imprimir i enviar, degudament signada per correu postal o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:
  • Sol·licitud
  • Còpia del passaport o Document Nacional d'Identitat.
Si remeteu la documentació per correu postal ho heu de fer a la següent adreça:
Universitat de les Illes Balears
Servei de Relacions Internacionals
Son Lledó (campus universitari)
Crta. Valldemossa km. 7.5
07122 Palma (Illes Balears) Espanya
 
Si remeteu la documentació per correu electrònic, o heu de fer a les adreces de correu electrònic corresponents de la UIB que trobareu dins la so·licitud en línia. 
2. El SRI revisarà les sol·licituds, prepararà la carta d'acceptació dels estudiants i l'enviarà a la universitat d'origen de l'alumne/a, si se sol·licita.
  • Els estudiants han de realitzar tots els tràmits per entrar a Espanya (sol·licitud del visat, assegurança mèdica, convalidació d'assignatures, cerca d'allotjament, etc).
  • Els estudiants s'incorporaran a la UIB en el termini que s'hna previst en el calendari acadèmic

 

Data límit per rebre la documentació:
  • Per a intercanvis durant el primer semestre o un curs acadèmic complet: 30 de juny.
  • Per a intercanvis durant el segon semestre: 30 d'octubre.

.